Generationsskifte

I landbruget har man i mange år skubbet et stort problem med generationsskifte foran sig. Det har været og er fortsat meget svært for unge landmænd, at få råd til eget landbrug.

Også hos Almendes landmænd har der i mange år været spekuleret over, hvordan man kunne bevare jorden på deres gårde økologisk og biodynamisk. Inspireret af mange udenlandske fremsynede landmænd, litteratur og projekter gik man igang med at se på, hvad der var af muligheder for at bevare den gode drift på en bæredygtig måde, hvor det også er muligt for yngre landmænd at blive draget ind i driften.
 
Vi har i Almende erfaring for, at det især er følgende punkter, som kan give unge landmænd muligheden for at arbejde med det de brænder for:

 • Driften er adskilt fra ejerskabet af jord og driftsbygninger – der er ikke længere tale om selveje
 • Organisationen er trænet i at træffe beslutninger til det fælles bedste
 • Der er tilknyttet en professionel bestyrelse, som matcher den viden landbruget har brug for
 • Der er mulighed for at arbejde primært med den produktionsgren man brænder for
 • Der er ligeværdige faglige sparringspartnere i landbrugsfællesskabet

 
I Almende har vi også en idé om, at det vil få stor betydning for driftens sundhed og mulighed for at beskæftige forskellige faggrupper, hvis vi øger samarbejdet med lokalsamfundet, leverandører og forbrugere. Det vil der blive arbejdet på de kommende år.
 
 

 Viden som har inspireret Almende:

 • Økologisk Landsforenings projekt “Next Generation”
  download PDF
 • Morgendagens landbrug – landbrugsstøttede fællesskaber, fællesskabsstøttede landbrug
  bogen kan købes her