Landbrugsfællesskabet Almende

Almende er et landbrugsfællesskab, hvor gårdene har arbejdet økologisk og biodynamisk i mange år. Gården Langmose blev omlagt til økologisk drift for 30 år siden og har desuden været biodynamisk de seneste 20 år. Resten af gårdene og jorden har været biodynamiske i lidt kortere tid.

Günther Lorenzen, der i dag er bestyrelsesformand i Almende, var med til at starte Naturmælk og har dermed leveret økologisk og biodynamisk mælk dertil, så længe det har været muligt. Han har haft adskillige bestyrelsesposter indenfor den økologiske/biodynamiske sektor og har en stor foreningserfaring både nationalt og internationalt.

Almende ApS formår at dyrke 650 ha jord biodynamisk, håndtere 340 biodynamiske malkekøer + 350 kalve og opdræt samt nogle få biodynamiske søer med smågrise. Markerne holdes grønne hele året og der praktiseres holistisk afgræsning med de biodynamiske køer.

Ud over brødkorn og foder til dyrene dyrkes der også forskellige interessante biodynamiske urter, hvor bl.a. kamille tørres og sælges som te.

Almende har etableret to store høtørringsanlæg, så det er muligt at fodre køerne med hø og dermed opnå en helt speciel sund mælk, som dels sælges som hømælk og dels bruges til produktion af høost.

Netop nu arbejder Almende med at dokumentere, at det med en målrettet holistisk indsats kan lade sig gøre at øge jordfrugtbarheden og humusindholdet i jorden. Den øgede jordsundhed forventes at øge udbyttet i marken med minimum 30%.