Om Almende

Vi er et biodynamisk landbrugsfællesskab i det sydvestligste Sønderjylland, hvor en flok fremsynede mennesker gennem mange år har arbejdet sammen om bæredygtig produktion af biodynamisk mælk, kød, korn, honning og urter.

På gårdene arbejdes der med at skabe en helhed med levende jord, sunde dyr og planter som giver os mulighed for at fremstille kvalitetsfødevarer med ægte livskraft til mennesker, der er bevidste om værdien af det de spiser. Vi ved rigtig meget om, hvordan jorden gøres endnu sundere og arbejder med at dokumentere vores viden.

Også på området ejerformer adskiller vi os fra langt de fleste landbrug. Vi har i mange år arbejdet for at komme væk fra selvejet, så det ikke er en enkelt landmand, der ejer jorden og produktionen. Og i 2015 lykkedes det at lade jord og bygninger overgå til AP Pensions jordfond, så driftsselskabet Almende ApS nu forpagter dette af AP Pension. På den måde blev ejerskabet og driften som ønsket skilt fra hinanden. Vi arbejder dog stadig på, at jorden i fremtiden skal ejes af et fællesskab, som kan sikre, at jorden også fremover dyrkes biodynamisk, sundt og giftfrit.

Günther og Henning

Günther og Henning Lorenzen, der er stiftere af driftsselskabet Almende ApS er opvokset i området og har altid selv været landmænd, først som konventionelle, siden som økologer og i 1997 blev den første af gårdene lagt om til biodynamisk landbrugsdrift.

Faktisk er det netop Günther og Henning, der har været grundlaget for at der i dag kan købes biodynamiske mælkeprodukter fra Naturmælk i helsekostforretninger og i Dansk Supermarkeds butikker i Danmark. Günther sidder fortsat i bestyrelsen for Naturmælk og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

Almende dyrker ca. 650 ha jord, som ligger i en radius af ca. 50 km mellem den tyske grænse og Løgumkloster. Driften er knyttet til gårdene Rosenholm, Langmosegård, Holmgård og Frederiksgård.

Vores intention med landbruget er at vi, både ud fra vores antroposofiske tilgang og ved at dele ejerskabet og ansvaret, giver mulighed for at udvikle et landbrugsfællesskab med en etisk og bæredygtig produktionsform. Vi er allerede begyndt at involvere lokalområdet i driften. Vi afholder internationale kurser i at skabe en levende jordstuktur, som kan give sundere og bedre udbytte i marken. Vi deler vores viden, tanker og erfaringer med alle, der ønsker at lytte og være med til at skabe mere liv omkring sunde og samfundsnyttige landbrug.

På sigt ønsker vi at Almende er fundamentet for et fællesskabsstøttet landbrug, hvor mennesker på og udenfor gårdene er en del af en medansvarlig vision, økonomi og et arbejdsfællesskab, der giver os mulighed for i endnu højere grad at fremstille fødevarer af høj ernæringskvalitet på en etisk og bæredygtig måde.

Vi arbejder på at få et tættere samarbejde mellem forbrugere, lokalområde og vores biodynamiske landbrug og på at inspirere til en af-industrialisering af landbruget i Danmark.