Bestyrelsen

Bestyrelsen er Almende’s overordnede ledelse og er ansvarlig for gårdenes strategi, økonomi udviklingsplaner og investeringer. I praksis fungerer bestyrelsen desuden som sparringspartner for direktionen.

Almende er som landbrugsbedrift betragtet af en væsentlig størrelse. Der er således brug for forskellige kompetencer til at overskue driften af Almende, udviklingstrends og udfordringer. Bestyrelsen er sammensat af de to anpartshavere og et ekstern bestyrelsesmedlem. Der er desuden tilknyttet en ekstern tovholder, der står for udvikling af bestyrelsesarbejdet.

 

Der er udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer:

  • Hermann Lorenzen, landmand med mange års erfaring fra drift af en malkekvægsbesætning. Han er desuden samarbejdspartner med Almende omkring et maskinfællesskab.
  • Günther Lorenzen, landmand og bestyrelsesformand i Almende ApS
  • Henning Lorenzen, landmand i Almende ApS

 

Bent Engelbrecht, Ankerhus Akademi A/S er tilknyttet Almende’s bestyrelse som ekstern bestyrelseskonsulent.