Visionen

Almendes vision beskrives her som det fremtidsbillede vi arbejder hen mod:

 

Almende er et fællesskabsdrevet landbrug

  • Jord, bygning og drift foregår med fælles eje, ansvar, drift og udvikling
  • Helheden er samfundsnyttig og bæredygtig for jord, dyr og mennesker
  • Åbner op for og understøtter menneskelig og samfundsmæssig udvikling via sund praksis

Almende kendetegnes ved at være et moderne fællesskabsdrevet landbrug, hvor fællesskabet ejer jord og bygninger. Driften er biodynamisk og båret af ønsket om det fælles bedste samtidig med at Almende drives innovativt og fagligt dygtigt på en produktionsmæssig etisk og bæredygtig måde.

Almendes vision er et alsidigt fællesejet landbrug med en alsidig produktion af brødkorn, grovfoder mm, malkekøer, stude, holitisk afgræsning, søer med grise, høns og bier. På gårdene er der medarbejdere med forskellige kvalifikationer indenfor landbrug, gartneri, forarbejdning, salg, økonomi, pædagogik, smedearbejde m.m. Hertil kommer en række andre tilknyttede, som har menneskelig eller uddannelsesmæssig glæde af at komme på Almende.

På Almende forarbejdes råvarer, som forsørger flere hundrede familier med alt hvad gårdene kan frembringe. Der er ugentlig levering i både nærområde og i større byer længere væk. En del af gården produkter afsættes direkte via gårdbutik og til lokale virksomheder. Medejerne af fællesskabet planlægger driftsbudgettet og betaler det de ønsker at aftage forud, så Almende ikke har brug for at gældssætte sig for at frembringe fødevarer til medejerne.

Alle gårdenes ressourcer anvendes på en måde, så der intet spild forekommer. Der er balance i dyreholdets størrelse og jordarealet, så al nødvendig foder dyrkes af Almende og al nødvendig husdyrgødning kan bruges på markerne. Ligledes er der balance i de ansattes faglige og sociale kompetencer, så Almende udgør en enhed, der fungerer bæredygtigt i alle led.

Almende ledes af en bestyrelse, der sikrer at idégrundlaget og formålet bevares og prioriteres. Det er også dem der træffer endelig beslutning om mål og udviklingsstrategi, samt ansætter den daglige ledelse.

Almende har følgende 7 produktionsgrene:

  1. Planter (herunder korn, foderafgrøder, grønsager, urter)
  2. Husdyr
  3. Natur
  4. Uddannelse
  5. Fællesskaber
  6. Forarbejdning
  7. Turisme

Jorden passes og planter dyrkes på landbrugsarealerne, så høsten giver det bedst mulige udbytte både på mængde og kvalitet. Høsten sælges eller forarbejdes på gårdens eget tørreri, mosteri, mejeri, bageri og pakkes i eget pakkeri.

Dyreholdet, der både har horn, næb og haler, passes af mennesker med et velvalgt temperament og har en helt særlig rolle i gårdens sædskifte. Antallet af dyr er afpasset så de indgår i et positivt samspil i kredsløb med de forskellige plante og naturtyper på og omkring gårdene. De henter i høj grad selv føde udendørs og deres gødning bruges til at skabe den sundest mulige jord, Når dyrene slagtes foregår det skånsomt og i samarbejde med et lokalt slagteri.

Naturen omkring de dyrkede arealer danner grundlag for turisme, rekreation og uddannelse. Husdyrene indgår i plejen af naturarealerne samt i uddannelses- og terapeutiske sammenhænge. Der vil være en høj grad af samarbejde med lokale institutioner og uddannelsessteder, hvor Almende enten kan være formidlende omkring landbrug , ernæring og natur eller være kursus- og træningssted for mennesker med særlige behov. Der vil desuden være kurser for mennesker i selvudvikling eller med ønske om at opnå specifikke faglige kompetencer.

Almende tilknyttes fællesskaber som drift af børnehave, uddannelse og seniorfællesskaber samt boliger til ansatte. Fællesskaberne gør brug af sund kostforplejning på basis af Almendes råvarer. Den fysiske kerne i Almende udgøres af bygningerne til disse fællesskaber.

Forarbejdningen af råvarer, samt markedsføring og salg varetages samlet i samarbejde med administrationen, der også styrer besøg på gården, kontakt til samarbejdspartnere og formidling af Almedes forskellige aktiviteter ud til omverdenen.