Samarbejdspartnere

 

Almende ApS modtager Økologisk arealtilskud.

 

 

Almendes mål er at drive et moderene biodynamisk landbrug, der samtidig er et samfundsnyttigt landbrug. For at kunne opnå det, arbejder vi sammen med andre:

 

Villumfonden

Almende (Biodynamisk Samvirke) har i 2014-2017 modtaget projektmidler fra Villumfonden via Økologisk Landsforenings projekt “Det samfundsnyttige landbrug“. Almende er case i dette projekt og har fået økonomisk støtte til at udvikle ny ejerform samt udvikle landbruget i en samfundsnyttig retning.

 

Dansk Farm Management A/S og AP Pensions agrofond

AP Pensions Agrofond købte i 2015 jord og bygninger af de biodynamiske landmænd, der i dag udgør Almende og reddede derved jorden fra at blive solgt til konventionelt landbrug. Konventionelt landbrug i Sønderjylland betyder ofte dyrkning af monokulturer som majs til tyske biogasanlæg. Det ville for Almendes jorde have betydet at jord, der har være giftfri i op til 30 år, fremover skulle have været dyrket med pesticider og kunstgødning. Heldigvis forpagter Almende nu jorden af Dansk Farm Management A/S på vegne af AP Pensions agrofond – og den dyrkes fortsat biodynamisk og giftfri.

 

Økologisk Landsforening

Almende har gennem flere år samarbejdet med Økologisk Landsforening om projekter, der udvikler nye ejerformer i landbruget samt projekter der specielt har fokus på frugtbar jord.

 

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Almende er medlem af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. Günther Lorenzen sidder i foreningens bestyrelse som talsmand. På Frederiksgård afholdes der af og til biodynamiske kurser.

 

Naturmælk

Mælk fra de 350 biodynamiske malkekøer på Langmosegård og Rosenholm afhentes af Naturmælk. Køerne bliver ikke afhornet og heller ikke fodret med ensilage. Det betyder at mælken bliver særlig sund, fordi køerne har det godt og fodres med hø eller selv henter græs på marken.

Günther Lorenzens har været med til opstarten af Naturmælk og sidder fortsat i Naturmælks bestyrelse.

 

Klovtoft kurklinik og barfodspark

Almende har et tæt samarbejde med Klovtoft kurklinik og barfodspark. Almende bruger stedets ekspertise til sine ansatte, således at de holder sig sunde og udvikler en bevidsthed om det hele menneske. Tankerne bag kurklinikkens behandlinger harmonerer med Almendes helhedssyn.

 

Ankerhus Akademi A/S

Bent Engelbrecht, direktør i Ankerhus Akademi A/S, har som konsulent understøttet hele processen med at udvikle det samfundsnyttige landbrugsfællesskab Almende. Som erfaren sparringspartner og med værdier, der harmonerer med Almende’s, har Ankerhus Akademi faciliteret omstillingen til, at være et landbrugsfællesskab med en professionel bestyrelse, en anden ejerform og en ny ledelsesform.

 

Tønder Erhvervsråd

Almende ApS er medlem af Tønder erhvervsråd og indgår i et løbende samarbejde om udviklingen af Almende som et samfundsnyttigt landbrug, der værdifuldt for lokalområdet.